Сообщения

Географія 6 клас Тестові завдання з теми «Атмосфера» І варіант
1. Повітряна оболонка Землі називається:
а) атмосфера; б) гідросфера; в) стратосфера.
0,5 б.
2. Солону воду містить:
а) річка; б) підземна вода; в) море.
0,5 б.
3. Озон знаходиться у шарі атмосфери:
а) тропосфері; б) іоносфері; в) стратосфері.
0,5 б.
4. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Так. а) солоної води більше ніж прісної;
б) повітря захищає нас від бомбардування метеоритами;
в) повітря – чиста речовина;
2. Ні. г) повітря – неоднорідна суміш;
д) яр та печера – це приклади руйнівної дії води; 
є) тепле повітря піднімається вгору.
3 б.
5. Допишіть речення:
Водну оболонку землі називають _____________________________ .
0,75 б.
6. Допишіть речення:
Тропосфера – це ___________________________________________________________.
1,0 б.
7. Із запропонованого переліку виберіть зайве: річка, став, струмок, море, тала вода. Чому саме це слово є зайвим?
1,25 б.

8. Порівняй, що більше:
а) Гідросфера чи б) океан; в) Атмосфера чи г) тропосфера.
1,5 б.
9. Зн…